Oprichten vereniging

Icoon4

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Oprichting bij notariële akte

Het oprichten van een vereniging met een notariële akte zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een vereniging is een rechtspersoon. Dat betekent onder meer dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. De ‘spelregels’ van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels moeten zorgen voor een goede interne organisatie van de vereniging.

Inschrijven Kamer van Koophandel en UBO register

Iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is verplicht zich in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven. Bij de oprichting van een vereniging zorgen wij als kantoor voor de inschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zonder deze inschrijving zijn bestuurders van de vereniging persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de vereniging verrichten.

Bij de inschrijving in het Handelsregister worden de persoonlijke gegevens van de oprichters en de bestuurders in het register opgenomen. Ook moet een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het Handelsregister komen te staan, zijn openbaar.

De inschrijving in het Handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet u zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

De bestuurders van de vereniging worden ook ingeschreven bij het UBO register.

Statuten

In de oprichtingsakte van een vereniging moeten de statuten van de vereniging worden opgenomen. In de statuten nemen wij in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de vereniging;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.