Uitgifte aandelen

Icoon4

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Notariële akte vereist

Gaat uw besloten vennootschap nieuwe aandelen uitgeven, dan is hiervoor een notariële akte vereist: de akte van uitgifte.

De akte van uitgifte beschrijft het aantal en soort uit te geven aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de rechtspersonen/natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven. Als de notaris al deze gegevens heeft gecontroleerd, wordt de akte van uitgifte ondertekend door u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven.

De uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. Wij zullen het aandeelhoudersregister voor u bijwerken.