Legalisatie

Vanlimburgstirum Beeldmerk Rgb Wit

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Legalisatie

Als u een volmacht of een andere verklaring tekent, is het uiteraard belangrijk dat het met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders.

Dat kan als uw handtekening op de volmacht/verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring heeft ondertekend en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik aanzienlijk verkleind.

U kunt in principe elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 langskomen voor het legaliseren van uw handtekening, wij adviseren u voor de zekerheid vooraf even contact op te nemen met onze receptie.

Vervolgens neemt u de volgende documenten mee:

  • De verklaring/volmacht; en
  • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).

De legalisatie vindt plaats doordat wij een verklaring plaatsen onder uw handtekening, waarin wij uw handtekening "voor echt" verklaren. Onze verklaring gaat vergezeld met onze handtekening en ambtsstempel. De kosten voor een legalisatie bedragen EUR 50 per document.

Apostille

Voor gebruik in het buitenland wordt soms gevraagd de legalisatie te laten voorzien van een apostille. Een apostille kunt u na de legalisatie zelf regelen bij de Rechtbank.

Gewaarmerkte kopie

Indien u een origineel document, zoals bijvoorbeeld een diploma of paspoort, niet uit handen wilt geven kunt u een gewaarmerkte kopie daarvan laten maken. Een gewaarmerkte kopie wordt ook wel een vergeleken afschrift genoemd.

Om een gewaarmerkte kopie te maken, zullen wij een fotokopie van een aan ons aangeboden origineel document maken. Vervolgens bevestigen wij met een verklaring, onze handtekening en ambtsstempel dat de kopie daadwerkelijk een kopie van het aan hem aanboden document is en dat de inhoud van de kopie met het origineel overeenstemt.

Officiële instanties die over het betreffende document willen beschikken zijn er op deze manier zeker van dat de gewaarmerkte kopie gelijk is aan het originele document.

De kosten voor een gewaarmerkte kopie bedragen EUR 50 per document.

Apostille

Voor gebruik in het buitenland wordt soms gevraagd de legalisatie te laten voorzien van een apostille. Een apostille kunt u na de legalisatie zelf regelen bij de Rechtbank.

Internationaal uittreksel basis administratie persoonsgegevens

Een internationaal uittreksel van de basisadministratie persoonsgegevens kunt u opvragen bij uw gemeente.