Overlijden

Icoon3

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Verklaring van erfrecht

Indien er een dierbare of bekende is overleden moet er in deze moeilijke tijd allerlei zaken geregeld worden. Onder andere kan de notaris u helpen bij het verstrekken van een verklaring van erfrecht (of verklaring van executele.

Een verzoek kan alleen worden ingediend door iemand die de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de erfenis.

Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen.

In een verklaring van erfrecht meldt de notaris wie de erfgenamen zijn. En hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard. De notaris onderzoekt naast het testament ook andere bronnen (bijvoorbeeld het register van de burgerlijke stand). In een verklaring van erfrecht kan ook vermeld worden of er een executeur benoemd is.

Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Bestaat uw erfenis uit een huis, stuk grond of boot? Dan is het verstandig een verklaring van erfrecht door de notaris op te laten stellen en in te laten schrijven bij het Kadaster.

Verklaring van executele

Een variant op de verklaring van erfrecht is de verklaring van executele. Dan heeft de overledene in zijn testament of codicil bepaald wie zijn nalatenschap zal gaan afwikkelen, deze persoon wordt ook wel executeur-testamentair genoemd. Deze persoon heeft de bevoegdheid om de nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen, zonder de medewerking van de erfgenamen.

Aan zo iemand geeft de notaris een verklaring van executele af, waarmee deze dan bevoegd is te handelen.

Afwikkeling van nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap kan door de erfgenamen zelf worden gedaan. De notaris kan u ook nog verder helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap, alle erfgenamen moeten hier wel mee instemmen. Eerst zullen de lopende zaken worden afgehandeld en daarna maakt de notaris de balans op en verzorgt de aangifte voor de erfbelasting.

Na betaling van de aanslag voor de erfbelasting, kan worden overgegaan tot uitbetaling van de erfenis aan de erfgenamen. De afwikkeling van een nalatenschap kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen.