Schenken

Icoon3

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Het schenken van vermogen kan belastingvoordelen opleveren.

U betaalt minder vermogensbelasting

Een bedrag dat u schenkt gaat af van uw vermogen. Wellicht betaalt u daardoor minder vermogensbelasting. Let op: schenkt u aan kinderen onder de 18? Dan telt hun bankrekening op bij uw vermogen.

Erfgenamen betalen minder erfbelasting

Omdat uw vermogen kleiner is, hoeven uw erfgenamen minder erfbelasting te betalen.

Vermindering eigen bijdrage zorginstelling

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ) wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Met een schenking vermindert uw vermogen. Afhankelijk van uw situatie hoeft u misschien minder eigen bijdrage te betalen.

Schenken op papier

Wilt u profiteren van de belastingvoordelen van schenken, maar zit uw geld vast in een huis of aandelen? Dan kunt u alvast ‘op papier’ schenken. Na uw overlijden krijgt de ontvanger dit geld ook echt in handen. Een schenking op papier regelt u via de notaris.

De belastingdienst ziet een schenking op papier als een schuld die u heeft bij de ontvanger. Over die schuld betaalt u verplicht 6% rente aan de ontvanger. Als u die rente niet betaalt, dan telt de Belastingdienst bij overlijden van de schenker uw schenking op papier op bij het vermogen van de schenker/overledene. Dan vervallen de belastingvoordelen voor u en later voor uw erfgenamen.

De ontvanger moet uw schenking op papier opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting.

Met de handige en overzichtelijke Tarievenkaart erf- en schenkbelasting ziet u in één oogopslag welke tarieven en vrijstellingen er gelden in 2022.