Levering aandelen

Icoon4

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Notariële akte vereist

Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist.

De akte van levering beschrijft het aantal over te dragen aandelen en bevat de naam- en adresgegevens van de vennootschap en van de verkoper/koper en daarnaast wordt vermeld wanneer en hoe de verkoper het aandeel of het beperkte recht daarop heeft verkregen. Eventuele adreswijzigingen of bestuurswisselingen die samenhangen met de akte van levering geeft de notaris door aan de Kamer van Koophandel.

Pas wanneer de betreffende vennootschap de levering van de aandelen heeft erkend, kan de nieuwe aandeelhouder of rechthebbende de rechten uitoefenen die aan het aandeel verbonden zijn (stemrecht, vergaderrecht en dividendrecht). De erkenning zal plaatsvinden in de notariële akte tot levering.

Door de tussenkomst van ons als kantoor bent u er zeker van dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan. De notaris heeft de plicht een titelrecherche te doen. Dat betekent dat wij in ieder geval onderzoeken of de levering een geldige juridische basis heeft en of degene die levert daartoe bevoegd is.

Tevens zullen in de notariële akte bepalingen omtrent de koopprijs en wijze van betalen worden opgenomen.

Blokkeringsregeling

Wanneer u aandelen in een besloten vennootschap wilt kopen of verkopen krijgt u vaak te maken met een blokkeringsregeling. De blokkeringsregeling is vaak in de statuten van de besloten vennootschap opgenomen en kan bestaan uit een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling. Een aanbiedingsregeling houdt in dat de verkoper zijn aandelen in de besloten vennootschap eerst aan zijn mede-aandeelhouders moet aanbieden voordat hij deze aan een derde mag verkopen. Een goedkeuringsregeling houdt in dat de mede-aandeelhouders vooraf moeten instemmen met de overdracht van de aandelen aan een derde. Een blokkeringsregeling kan tot problemen leiden wanneer je de aandelen aan een derde wilt verkopen die nog geen aandeelhouder in de besloten vennootschap is.