Testament

Icoon3

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Uw nalatenschap regelen

In uw testament legt u vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kinderen overleden, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.
Wilsbekwaamheid
Om een testament te kunnen maken, moet u wilsbekwaam zijn. U moet in staat zijn de gevolgen van uw testament te begrijpen. Als de notaris twijfelt of u wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke stoornis of dementie, zal deze niet zonder meer een testament opstellen.

Geheimhoudingsplicht

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: hij praat dus met niemand over uw testament.

Persoonlijk document

U kunt niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder maakt een eigen testament. Wilt u dingen gezamenlijk regelen, zoals de voogdij over uw kinderen? Dan neemt u beiden in uw testament een voogdijbepaling op. Het is dan handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan.

Testament herroepen

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Om uw testament te wijzigen, maakt u een afspraak met een notaris.

Centraal Testamentenregister

Alle testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kunnen erfgenamen na uw overlijden zien of u een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dit ligt. De inhoud van de akte is niet zichtbaar. Alleen notarissen kunnen dit register inzien.

Wijziging omstandigheden

Het kan zomaar zijn dat uw situatie dusdanig is veranderd door de jaren heen, dat het huidig testament niet meer toereikend is. Daarom adviseren wij om uw testament eens in de vijf jaar te laten bekijken door de notaris, zeker wanneer er een grote verandering heeft plaatsgevonden in uw leven, zoals het krijgen van een kind of het aankopen van een huis. Zo voorkomt u dat uw testament achterhaald raakt.