Aankoop/Verkoop woning

Icoon Home

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Koopovereenkomst

Iedere koopovereenkomst van een onroerende zaak kan worden ingeschreven in de Openbare Registers van het Kadaster. Deze inschrijving beschermt de koper tegen onheil van de kant van de verkoper. Denk bijvoorbeeld aan een faillissement, beslag op de woning of aan een hoger bod. De werking van de inschrijving is beperkt tot zes maanden en mag maar eenmalig tussen dezelfde partijen ingeschreven worden. Voor de inschrijving is de tussenkomt van de notaris noodzakelijk.

Overdracht woning

Het ondertekenen van de koopovereenkomst is niet voldoende om juridisch eigenaar te worden van een huis. Bij de aankoop van een woning wordt u pas eigenaar van de woning wanneer de woning geleverd is. Dit gebeurt door middel van een akte van levering bij de notaris welke moet worden ingeschreven bij het kadaster. Een akte van levering wordt ook wel transportakte of leveringsakte genoemd.

De notaris heeft informatie nodig van onder meer de verkoper, de koper, de makelaar, de hypotheekbank en de openbare registers, waaronder het kadaster. Na controle van alle relevante gegevens stelt de notaris het ontwerp van de akte op en verstuurt hij het concept van de akte en de afrekening naar de betrokkenen. Op de nota afrekening staan alle relevante financiële gegevens. De notaris controleert onder meer de bevoegdheid tot overdracht van de verkoper, faillissement van de verkoper en overdracht vrij van hypotheken en beslagen.

Direct na de overdracht wordt een afschrift van de akte van levering ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster. Pas na een laatste controle (er moet eerst zekerheid worden verkregen dat de eigendom vrij en onbezwaard bij de koper terecht is gekomen) vindt de financiële afwikkeling plaats en wordt onder meer de koopprijs aan de verkoper uitgekeerd.