Hypotheek

Icoon Home

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Hypotheek

Bij de aankoop van een huis of bij verhoging van een hypotheek eist de bank (meer) zekerheid op het huis. Dit gebeurt door het verlenen van het recht van hypotheek op het huis door de eigenaar. Als alle daarvoor benodigde stukken zijn ingeleverd bij de bank en de offerte is getekend, stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris. Na controle van alle relevante gegevens maakt de notaris een ontwerp van de hypotheekakte op en verstuurt hij het concept van de akte en de afrekening.

De notaris controleert onder meer de bevoegdheid van de eigenaar van het huis om hypotheek te vestigen op het huis, faillissement van de eigenaar en het vestigen van de hypotheek zonder dat er beslagen op de woning rusten. Na ondertekening van de akte wordt een afschrift van de akte ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster. Na een laatste controle vindt de financiële afwikkeling plaats. De rente en de aan de hypotheek verbonden kosten kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als de lening wordt gebruikt voor aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning.