Trouwen/Geregistreerd partnerschap

Icoon3

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Trouwen/geregistreerd partnerschap met of zonder voorwaarden?

Als u trouwt/een geregistreerd partnerschap aangaat dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk/partnerschap ontstaan of voor het aangaan van het huwelijk/partnerschap aan u gezamenlijk toebehoorde, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk/partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.
Bent u vóór 2018 getrouwd/partnerschap aangegaan zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen.  De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.

Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is. Dat noemen we algehele gemeenschap van goederen.

Redenen opstellen voorwaarden

Er zijn diverse redenen te noemen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden:

  • Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kunt u de vermogens van beide aanstaande echtgenoten gescheiden houden;
  • Ook kunt u in het verleden ontvangen schenkingen en erfenissen met het opstellen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden privé houden;
  • Het ondernemingsrisico van een onderneming die op naam staat van één van de aanstaande echtgenoten kunt u bij die echtgenoot laten;
  • Als u voor de tweede keer trouwt/een partnerschap aangaat, zijn huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden ook vaak aan te raden.

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk.

Verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

De verschillen met een huwelijk zijn:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven.
  • U kunt het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een advocaat. Als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent, moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels.

Voorwaarden kunt u altijd samen veranderen of opheffen. Daarvoor moet u naar een notaris. U heeft een kopie van de oude voorwaarden nodig.