Oprichten besloten vennootschap

Icoon4

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

De besloten vennootschap is een rechtspersoon

De besloten vennootschap is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit. Dat zorgt er voor dat in de meeste gevallen niet u, maar de besloten vennootschap aansprakelijk is voor eventuele schulden. Na de oprichting van de besloten vennootschap bent u als bestuurder in dienst van de besloten vennootschap en handelt u uit haar naam. U kunt een besloten vennootschap alleen oprichten, of samen met anderen.

Statuten

Voor het oprichten van een besloten vennootschap gaat u naar de notaris. Deze legt de statuten van de besloten vennootschap voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • het nominale bedrag van de aandelen;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de regels voor de overdracht van aandelen.

Inschrijven Kamer van Koophandel en UBO register

De besloten vennootschap moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt normaal gesproken door de notaris begeleid.

De aandeelhouders van de besloten vennootschap worden ook ingeschreven in het UBO register.